جدیدترین محصولات اضافه شده
CN900
لطفاً تماس بگیرید
X-100
لطفاً تماس بگیرید
G SCAN
لطفاً تماس بگیرید
پر بازدیدترین محصولات
CN900
لطفاً تماس بگیرید
X-100
لطفاً تماس بگیرید
G SCAN
لطفاً تماس بگیرید

کلید اسکار

کلید های خام با مارک اسکار ساخت کشور چین بوده و جنس این کلیدها از آلیاژ مخصوص (که در کلیدهای ایتالیایی استفاده میشود) میباشد. این آلیاژ مخصوص برای تیغه دستگاه های کلید سازی بسیارمناسب است .